DREPT PRIVAT ROMAN EMIL MOLCUT PDF

Traite de droit administratif. Paris: L.G.D.J. Molcut, Emil. Drept privat roman [Private Roman law]. Bucharest: Universal Juridic. Molcut, Emil, Emil Cernea. Specificul sistemului de drept privat roman. Prof. univ. dr. Emil MOLCUT. Lect. univ. dr. lonut CIUTACU asist. univ. drd. Alina Monica AXENTE Drept privat roman – Editie revazuta si adaugita: Emil Molcut, Editura Universul Vladimir Hanga, Bob – Curs de drept privat roman Editura Universul.

Author: Vujind Motilar
Country: Kosovo
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 16 March 2014
Pages: 141
PDF File Size: 16.45 Mb
ePub File Size: 3.40 Mb
ISBN: 814-2-83247-715-5
Downloads: 48770
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daibei

Volume 71 Issue 1 Augpp.

Din lucrarile lui rezulta ca ar fi trait la jum atatea secolului al II-lea e. Condictio era somatia prin drdpt reclamantul i l chema in fata magistratului pe paratul peregrin. Acele consultatii, date de catre jurisconsultii investiti cu ius publice respondendi ex auctoritate principis, erau obligatorii pentru judecatoriinsa numai pentru speta respectiva, nu si pentru cazurile similare.

Notiunea de familie 4.

Va ramane insa ruda cu membrii familiei de origine si va veni la mostenire in acea familie. Astfel, daca judecatorul di sparea murea, pleca din localitatepartile reveneau in fata magistratului in vederea alegerii unui nou judecator si pentru modificarea formulei in mod coresp unzator. Dupa ce fiecare subcomisie a extras fragmentele din lucrarile care i-au revenit, comisia s-a reunit in plen, dupa care s-a trecut la redactarea titlurilor. Spre exem plu, fratii intre ei nu au connubium in sens subiectiv.

De aceea, tot ceea ce afirmam despre epoca anterioara secolului al III-lea i.

Volume 20 Issue 1 Augpp. Elementele accidentale ale contractelor 4. Imperiul roman de rasarit – a existat pana in anul e. Dar, in faza in iudi cio, procesul se putea desfasura si in prezenta unei singure parti. Ori de cate ori descopereau ca dreptul civil nu oferea mijloace necesare deduce rii in justitie a unor pretentii legitime, pretorii creau prin intermediul edict ului mijloace procedurale noi, sanctionand pe cale procedurala noi drepturi.

In pricat rand, pretorul extinde sfera de aplicare a dreptului civil prin interpretarea textelor acestuia, de asa maniera incat sa f aca aplicabile acele texte la noile spete ivite in practica.

  KOUTSOYIANNIS A.MICROECONOMA MODERNA PDF

Despre el s-au scris in epoca moderna cele mai valoroase lucrari. Latinii veteres erau vechii locuitori ai Latiumului regiune din jurul Romeirude de sange cu romanii.

Volume 19 Issue 1 Augpp. Tribonian l-a sesizat pe imp arat in privinta existentei acestor controverse, precum si in legatura cu faptul ca unele institutii erau depasite.

Prin urmare, femeia casatorita cu manus nu venea la mostenire in familia de origine. In praescriptio se trecea numele magistratu lui care a elaborat legea, numele comitiilor care au votat legea, data si locul votarii.

Ca rtile au fost impartite in titluri, fragmente si paragrafe. Ritmul afacerilor a crescut vertiginos. Reclam antul putea utiliza unul din urmatoarele trei procedee de citare: Totodata, sub conduce rea Senatului, supravegheau respectarea traditiilor si moravurilor de catre ceta teni.

Rept Roman Molcut Emil

St atul nu avea nici o atributie in aceasta privinta. Sentinta de condamnare are insa un dublu efect, si anume: Dar daca tocmai Papinian er a cel care nu se pronunta, eoman trebuia sa aleaga una dintre cele doua pa reri.

Din aceasta cauza, fizionomia edictului pretorului se compune din doua parti: In aceasta epoca a fost elaborat acel limbaj lim pede, elegant si precis, in masura sa dea expresia cuvenita oricarei idei si ins titutii juridice. Acest fenomen se explica prin aceea ca una dintre lucrarile lui Gaius, si anume Institutionesa ajuns pana la noi pe ca le directa. In anul e. El detin ea, deci, pe viata, rpivat magistraturi.

Acest formalism rigid avea me nirea, pe de o parte, sa faca dreptul civil inaccesibil strainilor, iar, pe de a lta parte, avea menirea de a sublinia gravitatea efectelor actelor juridice, cu atat mai mult cu cat in epoca fondarii statului roman, economia era inchisa, nat urala, schimbul de bunuri avea caracter accidental, iar actele juridice se inche iau foarte rar, erau adevarate evenimente in viata romanilor. Volume 92 Issue 1 Augpp. Volume 28 Issue 1 Augpp. Cavere erau consultatii pe care jurisconsultii le ofereau in legatura cu forma actelor juridice.

  LISA KLEYPAS BENIMLE KAL PDF

Volume 4 Issue 1 Augpp.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung

Explicarea evolutiei sensului conceptelor, pr incipiilor si institutiilor juridice;? Deci, la origine, jurisprudenta a avut un caracter empiric, un caracter de speta. Din acest text rezult a clar ca dreptul pretorian se defineste numai in raport cu dreptul civil si ca pretorul actioneaza pe trei cai in vederea adaptarii vechiului drept civil roman la noile cerinte de viata.

Acest fenomen este explicabil pentru dreptul roman, d eoarece procesul se desfasura in doua faze, iar faza a mollcut avea privay in fata jud ecatorului, care nu era un functionar public, ci era un simplu particular ales d e catre parti si confirmat de catre magistrat. Volume 79 Issue 1 Augpp. Fenomenul colonatului se accentueaza, astfel incat prin lex a maioribu s constituta lege mostenita din batranieste creat colonatul servaj, in baza caruia erau alipiti solului ce il lucrau, putand fi instrainati odata cu acesta.

Desi romanii au avut reprezentarea clara d intre dreptul public si dreptul privat, multa vreme ei nu au teoretizat aceasta distinctie. De altfel, in epoca foarte veche, orice strain care venea roma Roma cadea automat in sclavie. Efectele sentintei S entinta pronuntata de catre judecator producea anumite efecte juridice. Edi ctele care prezinta cea mai mare importanta sunt edictele pretorilor, cei mai emul portanti magistrati judiciari romani.

Conditiile de fond ale casatoriei Casatoria presupune indeplinirea unor conditii de fond ca re sunt comune pentru ambele forme ale casatoriei. Volume 35 Issue 1 Augpp. D upa reforma lui Hadrian, hotararile imperiale, numite constitutiuni imperiale, a u devenit obligatorii pentru totdeauna.

Cand ordinul era adresat dreph 64singure parti, interdictele erau simple, iar cand erau adresate ambelor parti, i ntedictele erau duble.

In epoca postcl asica, din randul izvoarelor dreptului, raman numai constitutiunile doman si obiceiul.